För att komma till vår blogg, gå till

http://blogg.christella.se/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi erbjuder barnomsorg för

barn mellan 1-13 år

 

Under länken "Våra familjedaghem" kan ni läsa om vår personal och se vilka kommuner vi är godkända i.

 

Känner du någon som skulle vilja ta hand om ditt barn kan den personen ansöka om att bli anställd.

 

 

1. Ni kan ansöka om plats för era barn oavsett om ni vet vem ni vill att de ska vara hos eller inte.

Om ni vill ställa ert barn i kö ska ni maila till info@christella.se så svarar vi er angående plats.

Olika kommuner vill ha in olika uppgifter, därför ska ni alltid vända er till vår administration för svar på vad ni behöver göra. Schema ska alltid bifogas.

När ni fått en plats kommer vi att skicka ett Placeringsbeslut till er.

Vi följer respektive kommuns regler för uppsägningstid.

 

2. Ni fyller också i blanketten om era inkomstuppgifter och skickar med till vår administration. Ni är skyldiga att meddela om era inkomster ändras.

 

3. Klicka här för att komma till vår sida Dokument för föräldrar. Där hittar ni vårt Välkommen-brev med viktig information, en lapp om Godkännande av foto på blogg som ni ska skriva på och lämna till er dagbarnvårdare, Barn som vill ha plats-lapp, vår Policy vid sjukdomar och smittspridning, Likabehandlingsplan, Inskolningsdokument, mm.

 

4. Om man som förälder har åsikter om verksamheten så pratar man i första hand med sin dagbarnvårdare. Om man känner att man behöver föra fram sin åsikt till Christella så kan man använda dokumentet Klagomålshantering, som också finns på google.

 

Vad är barnomsorgsavgiften när man placerar sitt barn hos Christella?

 

Hos Christella beslutar varje enskild dagbarnvårdare om storleken på avgiften. En del tar ut avgift, andra inte. De tar aldrig ut högre avgift än kommunens maxtaxa. Om de har med egna barn i gruppen och vill ta ut avgift för ditt barn måste de betala barnomsorgsavgift för sina egna barn.  Vi har samma regler som kommunen vad det gäller vem som har rätt till barnomsorg och samma maxtaxesystem. 

 

5. För att komma till vår blogg, gå till

 

http://blogg.christella.se/

 

Här kan du läsa de anställdas verksamhetsrapporter som de skriver i slutet på varje termin då de avslutat terminens projekt. Du kan också läsa inlägg om utflykter, mm.

 

Har du frågor ställer du dem på www.christella.info/faq/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är barnen försäkrade?

 

De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via kommunens olycksfallsförsäkring eller genom Christellas egen försäkring.

Barnomsorgsavgift/föräldrainkomst

Ni ska använda denna blankett när ni redovisar er inkomst.

Blanketten finns här.

 

Räkna ut din eventuella avgift