http://blogg.christella.se/

 

Här kan du läsa de anställdas verksamhetsrapporter som de skriver i slutet på varje termin då de avslutat terminens tema-arbete. Du kan också läsa inlägg på bloggen om utflykter, mm.

 

 

Välkommen till Christella barnomsorg!

Vi anställer dagbarnvårdare över hela landet. Vill du bli anställd eller vill du ha dina barn hos en dagbarnvårdare i din kommun, välkommen att läsa mer.

Vill du ställa frågor eller läsa svar på redan ställda frågor, kan du gå till:

Från den 1 juli 2009 gjordes ändringar i skollagen och det infördes en barnomsorgspeng. Begreppet familjedaghem togs bort och begreppet pedagogisk omsorg infördes och omfattar all verksamhet som inte är förskola, öppen förskola, fritidshem och öppen fritidshemsverksamhet.

Eftersom detta gäller alla kommuner i hela landet, kan Christella barnomsorg anställa dig som vill arbeta som dagbarnvårdare med ditt eget och/eller andras barn var du än bor. Om vi har någon/några som ansöker om anställning i en kommun kontaktar vi kommunen och ansöker om godkännande av rätt till bidrag för Christella som huvudman.

Man måste ha lika många barn utifrån som man vill räkna med egna. Man måste inte ha egna barn med i gruppen.

Vi kan också erbjuda dig som förälder platser för dina barn om vi har anställda i din kommun. Gå vidare till fliken Våra familjedaghem, så kan du ansöka om plats direkt hos den du önskar. Du ser på kartan vilka som har platser lediga och var de bor och deras kontaktinformation.

Så här gör du om du vill bli anställd:

1. Gå till Ansökningsformulär på http://goo.gl/f0uN9

2. Gå till Polisens hemsida och beställ ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom barnomsorg. Beställ också ett för ev. make/maka eller sambo. När det kommer skickar du det/dem i oöppnat kuvert till oss. Se fliken Kontakta oss.

Obs! Beställ utdrag från Polisen direkt för det tar ett tag innan du får det.

3. Vi kontaktar dig när vi fått din ansökan.

4. Frågor om lön kan inte besvaras förrän vi fått kommunens aktuella ersättningssystem. Det kan skilja en hel del mellan kommunerna.

5. Om du inte är säker på att du vill göra en ansökan till oss, så kan du lämna en INTRESSEANMÄLAN på mail till Camilla, se Kontakta oss.

 

 
 

 

 

Hej och välkommen till Christella

Detta är en hemsida för dig som vill veta mer om möjligheten att bli anställd som dagbarnvårdare. Vill du kan du också räkna med dina egna barn i din barngrupp.

Här kan du ta del av information, läsa olika dokument samt anmäla intresse för att bli anställd eller att placera dina barn hos en enskild dagbarnvårdare.

Lång handläggningstid
Att starta upp verksamheten för första gången i en kommun kräver särskilda tillstånd, i de flesta kommuner kan det ta flera månader. Så skicka in din ansökan i god tid innan du vill börja.

Om vi redan är godkända i din kommun, tar det inte lika lång tid.